ImageEncoding

ImageEncoding enumeration

Bildkodningstyper.

public enum ImageEncoding

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Unchanged 0 Ändra inte kodning.
Jpeg 1 JPEG (DCT)-kodning.
Flate 2 Flate-kodning.
Jpeg2000 3 JPEG2000 (JPX)-kodning.

Se även