ImageCompressionOptions

OptimizationOptions.ImageCompressionOptions property

Uppsättning alternativ som beskriver kommer bilder i dokumentet att komprimeras och parametrar för komprimeringen.

public ImageCompressionOptions ImageCompressionOptions { get; }

Se även