LinkDuplcateStreams

OptimizationOptions.LinkDuplcateStreams property

Om denna flagga är inställd på sant kommer resursströmmar att analyseras. Om dubbletter av strömmar hittas (dvs. om ströminnehållet är lika), kommer dessa strömmar att lagras som ett objekt. Detta gör det möjligt att minska dokumentstorleken i vissa fall (till exempel när samma dokument sammanfogades flera gånger).

public bool LinkDuplcateStreams { get; set; }

Se även