RemoveUnusedObjects

OptimizationOptions.RemoveUnusedObjects property

Om denna flagga är satt till true kommer alla dokumentobjekt att kontrolleras och oanvända objekt (dvs objekt som inte har någon referens) tas bort från dokumentet.

public bool RemoveUnusedObjects { get; set; }

Se även