RemoveUnusedStreams

OptimizationOptions.RemoveUnusedStreams property

Om denna flagga är inställd på sant, kontrolleras varje resurs på dess användning. Om resursen aldrig används tas resurserna bort. Detta kan minska dokumentstorleken till exempel när sidor extraherades från dokument.

public bool RemoveUnusedStreams { get; set; }

Se även