Aspose.Pdf.PdfAOptionClasses

Den Aspose.PdfAOptionClasses är ett namnområde för PDF/A-konverteringsalternativ.

Klasser

KlassBeskrivning
FontEmbeddingOptionsPDF/A-standard kräver att alla teckensnitt måste bäddas in i dokument. Den här klassen inkluderar flaggor för fall då det inte är möjligt att bädda in något teckensnitt eftersom detta teckensnitt saknas på destinationsdatorn.
ToUnicodeProcessingRulesDen här klassen beskriver regler som kan användas för att lösa Adobe Preflight-felet “Text kan inte mappas till Unicode”.