FontEmbeddingOptions

FontEmbeddingOptions class

PDF/A-standard kräver att alla teckensnitt måste bäddas in i dokument. Den här klassen inkluderar flaggor för fall då det inte är möjligt att bädda in något teckensnitt eftersom detta teckensnitt saknas på destinationsdatorn.

public class FontEmbeddingOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
FontEmbeddingOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
UseDefaultSubstitution { get; set; } Deklarerar att ersätta icke-inbäddade teckensnitt med standardtypsnittsersättningsstrategi. Som standard false;

Se även