ToUnicodeProcessingRules

ToUnicodeProcessingRules class

Den här klassen beskriver regler som kan användas för att lösa Adobe Preflight-felet “Text kan inte mappas till Unicode”.

public class ToUnicodeProcessingRules

Konstruktörer

namnBeskrivning
ToUnicodeProcessingRules()Konstruktör
ToUnicodeProcessingRules(bool)Konstruktör
ToUnicodeProcessingRules(bool, bool)Konstruktör

Egenskaper

namnBeskrivning
MapNonLinkedSymbolsOnSpace { get; set; }Vissa teckensnitt ger inte information om unicodes för vissa textsymboler. Denna brist på information kallar ett fel “Text kan inte mappas till Unicode”. Använd denna flagga för att mappa icke-länkade symboler på unicode “mellanslag” (kod 32).
RemoveSpacesFromCMapNames { get; set; }Vissa teckensnitt har ToUnicode-teckenkodkartor med mellanslag i namn. Dessa mellanslag kan anropa errors med unicode-textmappning. Denna flagga kommandon för att ta bort mellanslag från namn på ToUnicode-teckenkodsmappningar. Som standard false.

Se även