Aspose.Pdf.Sanitization

Den Aspose.Pdf.Sanitization är ett namnområde för saneringsoperationer.

Klasser

KlassBeskrivning
SanitizationExceptionUndantaget som skapas när en saneringsoperation misslyckades.