Aspose.Pdf.Sanitization

Den Aspose.Pdf.Sanitization är ett namnområde för saneringsoperationer.

Klasser

Klass Beskrivning
SanitizationException Undantaget som skapas när en saneringsoperation misslyckades.