SanitizationException

SanitizationException class

Undantaget som skapas när en saneringsoperation misslyckades.

public sealed class SanitizationException : Exception

Konstruktörer

namn Beskrivning
SanitizationException() Initierar en ny instans avSanitizationException class.
SanitizationException(Exception) Initierar en ny instans avSanitizationException klass med ett specificerat felmeddelande och en referens till det inre undantaget som är orsaken till detta undantag.
SanitizationException(string) Initierar en ny instans avSanitizationException class.
SanitizationException(string, Exception) Initierar en ny instans avSanitizationException klass med ett specificerat felmeddelande och en referens till det inre undantaget som är orsaken till detta undantag.

Se även