Aspose.Pdf.Structure

Den Aspose.Pdf.Structure namespace tillhandahåller klasser som hjälper till att arbeta med en logisk struktur i ett dokument som presenterar organisationen av dokumentet i kapitel och sektioner eller identifiering av speciella element som figurer, tabeller och fotnoter.

Klasser

KlassBeskrivning
ElementKlass som representerar baselementet i logisk struktur.
FigureElementKlass som representerar logisk strukturfigur.
RootElementRotstrukturelement.
StructElementAllmänt strukturelement.
TextElementAllmänt textelement i dokumentets logiska struktur.