TextElement

TextElement class

Allmänt textelement i dokumentets logiska struktur.

public class TextElement : Element

Egenskaper

namn Beskrivning
virtual ActualText { get; set; } (Valfritt; PDF 1.4) Text som är en exakt ersättning för strukturelementet och dess underordnade. Denna ersättningstext (som ska gälla för en så liten del av innehållet som möjligt) är användbar när man extraherar dokumentets innehåll till stöd för tillgänglighet för användare med funktionshinder eller för andra ändamål.
virtual Alt { get; set; } (Valfritt) En alternativ beskrivning av strukturelementet och dess underordnade i mänskligt läsbar form, vilket är användbart när du extraherar dokumentets innehåll till support för tillgänglighet för användare med funktionshinder eller för andra ändamål.
Children { get; } Hämtar insamling av underordnade element.
virtual E { get; set; } (Valfritt; PDF 1.5) Den utökade formen av en förkortning.
virtual Lang { get; set; } (Valfritt; PDF 1.4) Ett språk som anger det naturliga språket för all text i strukturelementet utom när det åsidosätts av språkspecifikationer för kapslade struktur -element eller markerat innehåll.
Text { get; } Hämtar värdet av textstrukturelement.

Se även