Aspose.Pdf.Tagged

Den Aspose.Pdf.Tagged är ett namnområde för klasser för stöd för taggade PDF-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
TaggedExceptionRepresenterar undantag för Tagged PDF-innehåll i dokumentet.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
ITaggedContentRepresenterar gränssnitt för arbete med TaggedPdf-innehåll i dokument.