SetLanguage

ITaggedContent.SetLanguage method

Ställer in naturligt språk för pdf-dokument.

En språkidentifierare som ska specificera det naturliga språket för all text i dokumentet utom när den åsidosätts av språkspecifikationer för strukturelement eller markerat innehåll.

public void SetLanguage(string lang)
Parameter Typ Beskrivning
lang String En språkidentifierare ska antingen vara den tomma textsträngen, för att indikera att språket är okänt, eller en Language-Tag enligt definitionen i RFC 3066, Tags for the Identification of Languages.

Se även