TaggedException

TaggedException class

Representerar undantag för Tagged PDF-innehåll i dokumentet.

public class TaggedException : PdfException

Konstruktörer

namnBeskrivning
TaggedException()Initierar en ny instans avTaggedException class.

Se även