AbsorbedCell

AbsorbedCell class

Representerar cell i tabell som finns på sidan

public class AbsorbedCell : ITableElement

Egenskaper

namn Beskrivning
Rectangle { get; } Får rektangel som beskriver positionen för cellen på sidan
TextFragments { get; } Får samling avTextFragment objekt som beskriver text som finns i cell

Se även