CharInfo

CharInfo class

Representerar ett teckeninformationsobjekt. Tillhandahåller teckenpositioneringsinformation.

public sealed class CharInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
Position { get; } Får karaktärens position.
Rectangle { get; } Hämtar rektangel av tecknet.

Se även