CustomFontSubstitutionBase.OriginalFontSpecification

CustomFontSubstitutionBase.OriginalFontSpecification class

Representerar den ursprungliga teckensnittsspecifikationen.

public sealed class OriginalFontSpecification

Egenskaper

namn Beskrivning
IsEmbedded { get; } Får ett värde som indikerar om teckensnittet är inbäddat.
IsSubstitutionUnavoidable { get; } Får ett värde som indikerar att substitutionen är oundviklig.
OriginalFontName { get; } Får det ursprungliga teckensnittsnamnet.

Anmärkningar

Ger information relaterad till originaltypsnittet som t.ex , flag. tillhandahåller också flagga som hjälper till att kontrollera om ersättningen ändå kommer att ske med typsnittet och användaren kan åsidosätta standardsubstitutionslogiken.

Se även