CustomFontSubstitutionBase

CustomFontSubstitutionBase class

Representerar en basklass för strategi för anpassad teckensnittsersättning.

public class CustomFontSubstitutionBase : FontSubstitution

Konstruktörer

namn Beskrivning
CustomFontSubstitutionBase() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
virtual TrySubstitute(OriginalFontSpecification, out Font) Ersätter det ursprungliga teckensnittet med ett annat teckensnitt.

Andra medlemmar

namn Beskrivning
class OriginalFontSpecification Representerar den ursprungliga teckensnittsspecifikationen.

Se även