FileFontSource

FileFontSource class

Representerar en filkälla med ett teckensnitt.

public sealed class FileFontSource : FontSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
FileFontSource(string) Initierar en ny instans avFileFontSource class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FilePath { get; set; } Sökväg till teckensnittsfilen.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Kontrollera om teckensnittsfilens källobjekt är lika.

Se även