FileFontSource

FileFontSource class

Representerar en filkälla med ett teckensnitt.

public sealed class FileFontSource : FontSource

Konstruktörer

namnBeskrivning
FileFontSource(string)Initierar en ny instans avFileFontSource class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FilePath { get; set; }Sökväg till teckensnittsfilen.

Metoder

namnBeskrivning
override Equals(object)Kontrollera om teckensnittsfilens källobjekt är lika.

Se även