FolderFontSource

FolderFontSource class

Representerar mappen som innehåller teckensnittsfiler.

public sealed class FolderFontSource : FontSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
FolderFontSource(string) Initierar en ny instans avFolderFontSource class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FolderPath { get; set; } Sökväg till mappen som innehåller teckensnittsfiler.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Kontrollera om källobjekt för mappteckensnitt är lika.

Se även