FontAbsorber

FontAbsorber class

Representerar ett absorberande objekt av teckensnitt. Utför sökning efter teckensnitt och ger tillgång till sökresultat viaFonts samling.

public class FontAbsorber

Konstruktörer

namn Beskrivning
FontAbsorber() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Fonts { get; } Hämtar samling av sökförekomster som presenteras medFont objekt.

Metoder

namn Beskrivning
virtual Visit(Document) Utför sökning på det angivna dokumentet.
virtual Visit(Document, int, int) Söker inom det angivna intervallet av sidor i dokumentet.

Se även