FontSourceCollection

FontSourceCollection class

Representerar samling av teckensnittskällor.

public sealed class FontSourceCollection : ICollection<FontSource>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antaletFont objektelement som faktiskt finns i samlingen.
IsSynchronized { get; } Får ett värde som indikerar om åtkomst till samlingen är synkroniserad (trådsäker).
Item { get; } Hämtar teckensnittselementet vid angivet index.
SyncRoot { get; } Hämtar ett objekt som kan användas för att synkronisera åtkomst till samlingen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(FontSource) Lägger till nytt teckensnittskällobjekt till samlingen.
Clear() Rensar teckensnittskällsamlingen.
Contains(FontSource) Bestämmer om ett element finns i samlingen.
CopyTo(FontSource[], int) Kopierar hela samlingen till en kompatibel endimensionell array, med början vid det angivna indexet för målarrayen
Delete(FontSource) Tar bort teckensnittskällelementet.
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för hela samlingen.
Remove(FontSource) Tar bort teckensnittskällelementet.

Se även