FontSubstitution

FontSubstitution class

Representerar en basklass för teckensnittsersättningsstrategier.

public class FontSubstitution

Se även