FontTypes

FontTypes enumeration

Uppräkning av teckensnittstyper som stöds.

public enum FontTypes

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TTF 0 TTF-teckensnittstyp
OTF 1 OTF font type

Se även