ITableElement

ITableElement interface

Detta gränssnitt representerar en del av befintlig tabell extraherad av TableAbsorber.

public interface ITableElement

Egenskaper

namn Beskrivning
Rectangle { get; } Får rektangel som beskriver tabellelementets position på sidan

Se även