MarkupSection

MarkupSection class

Representerar ett uppmärkningsavsnitt - det rektangulära området på en sida som innehåller text och som visuellt kan delas från andra textblock.

public sealed class MarkupSection

Egenskaper

namn Beskrivning
Fragments { get; } Samling av inte tomTextFragment objekt som finns inuti sektionen.
Paragraphs { get; } Samling avMarkupParagraph objekt som finns inuti sektionen.
Rectangle { get; } Sektionsrektangel

Se även