MemoryFontSource

MemoryFontSource class

Representerar en filkälla med ett teckensnitt.

public sealed class MemoryFontSource : FontSource, IDisposable

Konstruktörer

namn Beskrivning
MemoryFontSource(byte[]) Initierar en ny instans avMemoryFontSource class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FontBytes { get; } Byte-array för teckensnittsfil.

Metoder

namn Beskrivning
Dispose() Frigör interna resurser.
override Equals(object) Kontrollera om teckensnittsfilens källobjekt är lika.

Se även