PageMarkup

PageMarkup class

Sidanmärkning representerad av samlingar avMarkupSection ochMarkupParagraph .

public sealed class PageMarkup

Egenskaper

namn Beskrivning
IsMulticolumnParagraphsAllowed { get; set; } Hämtar eller ställer in värde som indikerar om starttextrader i ett nästa avsnitt kan behandlas som en fortsättning på det sista stycket i ett tidigare avsnitt.
Number { get; } Får bearbetat sidnummer.
Paragraphs { get; } Får samling avMarkupParagraph som hittades på sidan.
Rectangle { get; } Får bearbetad sidrektangel.
Sections { get; } Får samling avMarkupSection som hittades på sidan.
TextFragments { get; } Får samling avTextFragment som hittades på sidan.

Se även