SimpleFontSubstitution

SimpleFontSubstitution class

Representerar en klass för enkel typsnittsersättningsstrategi.

public sealed class SimpleFontSubstitution : FontSubstitution

Konstruktörer

namn Beskrivning
SimpleFontSubstitution(string, string, bool) Initierar en ny instans avSimpleFontSubstitution class.

Egenskaper

namn Beskrivning
OriginalFontName { get; } Får det ursprungliga teckensnittsnamnet som ska ersättas medSubstitutionFontName
SubstitutionFontName { get; } Hämtar teckensnittsnamn som ska ersättaOriginalFontName

Se även