SubstitutionFontCategories

SubstitutionFontCategories enumeration

Representerar typsnittskategorier som kan ersättas.

public enum SubstitutionFontCategories

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TheSameNamedEmbeddedFonts 0 Teckensnitten som heter samma namn som systemteckensnitt. Dessa typsnitt är oftast säkra att ersätta med samma namngivna systemteckensnitt.
AllEmbeddedFonts 1 Alla inbäddade teckensnitt ersätts.

Se även