SystemFontSource

SystemFontSource class

Representerar alla teckensnitt som är installerade i systemet.

public sealed class SystemFontSource : FontSource

Konstruktörer

namn Beskrivning
SystemFontSource() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Kontrollera om källobjekt för systemteckensnitt är lika.

Se även