SystemFontsSubstitution

SystemFontsSubstitution class

Representerar en klass för teckensnittsersättningsstrategi som ersätter teckensnitt med systemteckensnitt.

public sealed class SystemFontsSubstitution : FontSubstitution

Konstruktörer

namn Beskrivning
SystemFontsSubstitution(SubstitutionFontCategories) Initierar en ny instans avSystemFontsSubstitution class.

Egenskaper

namn Beskrivning
DefaultFont { get; set; } Hämtar eller ställer in standardtypsnitt för ersättning. Teckensnittet används när ingen annan giltig ersättning hittades men det ursprungliga teckensnittet tillhör målersättningskategorin (FontCategories ).
FontCategories { get; set; } Hämtar eller ställer in ersättningsteckensnittskategorier som ska ersättas med systemteckensnitt.

Se även