TabAlignmentType

TabAlignmentType enumeration

Räknar upp flikjusteringstyperna.

public enum TabAlignmentType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Left 0 Text vänsterjusterad från tab stop
Center 1 Textjusterad mitt från tab stop
Right 2 Text justerad till höger från tab stop

Se även