TabLeaderType

TabLeaderType enumeration

Räknar upp flikledartyperna.

public enum TabLeaderType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Solid 0 Solid flikledare.
Dash 1 Dash tab leader.
Dot 2 Punktflikledare.
None 3 Ingen tabbledare.

Se även