TabStop

TabStop class

Representerar en anpassad tabbstoppposition i ett stycke.

public class TabStop

Konstruktörer

namn Beskrivning
TabStop() Initierar en ny instans avTabStop class.
TabStop(float) Initierar en ny instans avTabStop klass med angiven position.

Egenskaper

namn Beskrivning
AlignmentType { get; set; } Hämtar eller sätter enAlignmentType enum som anger typen av flikflikjustering.
IsReadOnly { get; } Får värde som indikerar att dettaTabStop instans är redan kopplad tillTextFragment och blev readonly
LeaderType { get; set; } Hämtar eller sätter enTabLeaderType enum som anger tabbledartypen.
Position { get; set; } Hämtar eller ställer in ett flytvärde som anger tabbstopppositionen.

Se även