TabStops

TabStops class

Representerar en samling avTabStop objekt.

public class TabStops : ICloneable

Konstruktörer

namn Beskrivning
TabStops() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Initierar en ny instans avTabStop klass med angiven position och lägg till den i TabStops-samlingen.
IsReadOnly { get; } Får värde som indikerar att dettaTabStops instans är redan kopplad tillTextFragment och blev skrivskyddad.
Item { get; set; } Hämtar eller sätter enTabStop objekt från samlingen enligt TabStop index.

Metoder

namn Beskrivning
Add() Initierar en ny instans avTabStop klass och lägg till den i TabStops-samlingen.
Add(float) Initierar en ny instans avTabStop klass med angiven position och lägg till den i TabStops-samlingen.
Add(TabStop) Lägg till instans avTabStop klass till TabStops-samlingen.
Add(float, TabLeaderType) Initierar en ny instans avTabStop klass med angiven position och ledare typ och lägg till den i TabStops-samlingen.
Clone() Klonar en nyTabStops objekt.

Se även