TextBuilder

TextBuilder class

Lägger till textobjekt på pdf-sidan.

public sealed class TextBuilder

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextBuilder(Page) Initierar en ny instans avTextBuilder klass för pdf-sidan.
TextBuilder(Page, BaseOperatorCollection) Initierar en ny instans avTextBuilder klass för pdf-sidan.

Metoder

namn Beskrivning
AppendParagraph(TextParagraph) Lägger till textstycke på pdf-sidan.
AppendText(List<TextFragment>) Lägger till en lista med textfragment till pdf-sidan.
AppendText(TextFragment) Lägger till textfragment till pdf-sidan

Se även