TextEditOptions.ClippingPathsProcessingMode

TextEditOptions.ClippingPathsProcessingMode enumeration

Bearbetningslägen för urklippsbana

public enum ClippingPathsProcessingMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
KeepIntact 0 Behåller urklippsbanor för den ursprungliga sidlayouten. (Standard)
Expand 1 Ursprunglig urklippsbana kommer att utökas om redigerad text kräver mer utrymme.
Remove 2 Ursprunglig urklippsbana kommer att tas bort om redigerad text kräver mer utrymme. Varning: På grund av att urklippsbanor kan interagera med varandra kan borttagning av den leda till oväntade resultat på sidlayouten.

Se även