TextEditOptions.FontReplace

TextEditOptions.FontReplace enumeration

Teckensnittsersättningsbeteende.

public enum FontReplace

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Inga ytterligare ändringar utfördes under teckensnittsbytet.
RemoveUnusedFonts 1 Teckensnitt som blir oanvända under teckensnittsbytet kommer att tas bort från det resulterande dokumentet.

Se även