TextEditOptions.LanguageTransformation

TextEditOptions.LanguageTransformation enumeration

Språktransformationslägen

public enum LanguageTransformation

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Standardspråktransformation utförs.
ExactlyAsISee 1 Språktransformation utförs på samma sätt som i en textredigerare. Det betyder vanligtvis att texten kommer att se ut i dokumentet precis som du ser den i koden. Men inga garantier.
None 2 Språktransformation utförs inte.

Se även