TextEditOptions.NoCharacterAction

TextEditOptions.NoCharacterAction enumeration

Åtgärd att utföra om teckensnittet inte innehåller det obligatoriska tecknet

public enum NoCharacterAction

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ThrowException 0 Kasta undantag
UseStandardFont 1 Byt ut teckensnitt till standardtypsnitt som innehåller obligatoriskt tecken
ReplaceAnyway 2 Ersätt text ändå utan teckensnittsersättning
UseCustomReplacementFont 3 Ersätt teckensnitt till definierat ersättningsteckensnitt

Se även