TextExtractionError

TextExtractionError class

Beskriver textextraheringsfelet som har dykt upp i PDF-dokumentet.

public sealed class TextExtractionError

Egenskaper

namn Beskrivning
Description { get; } Utökad beskrivning av felet.
ExtractedText { get; } Text som faktiskt extraherades.
FontKey { get; } Nyckel (PDF-namn) för Font-objektet som används för att visa text som orsakar extraheringsfel.
FontName { get; } Läsbart (internt) namn på Font-objektet som används för att visa text som orsakar extraktionsfel.
Location { get; } Plats för felet.
Summary { get; } Kort beskrivning av felet.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar strängrepresentation.

Se även