TextExtractionErrorLocation

TextExtractionErrorLocation class

Representerar platsen i PDF-dokumentet där textextraktionsfel har uppstått.

public sealed class TextExtractionErrorLocation

Egenskaper

namn Beskrivning
FontUsedKey { get; } Nyckel (namn) för PDF Font-objektet som används för att visa operatorn som orsakar textextraktionsfel.
FormKey { get; } Nyckel (namn) för PDF-formuläret XObject där textextraktionsfelet för innehållsströmmen har lokaliserats. Inte tomt om ObjectType == ‘xForm’.
ObjectType { get; } Typ av PDF-objekt (Page eller xForm) där textextraktionsfelet för innehållsströmmen har hittats.
OperatorIndex { get; } Index av text som visar operatör i innehållsströmmen (operatörssamling) som orsakar textextraktionsfel.
OperatorString { get; } Text som visar operator som orsakar textextraktionsfel.
PageNumber { get; } Numret på dokumentsidan där textextraktionsfelet har hittats.
Path { get; } Plats för PDF-dokumentet där textextraktionsfel har uppstått.
TextStartPoint { get; } Nyckel (namn) för PDF Font-objektet som används för att visa operatorn som orsakar textextraktionsfel.

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar strängrepresentation.

Se även