ToString

TextExtractionErrorLocation.ToString method

Returnerar strängrepresentation.

public override string ToString()

Returvärde

Strängrepresentation.

Se även