TextExtractionOptions.TextFormattingMode

TextExtractionOptions.TextFormattingMode enumeration

Definierar olika lägen som kan användas vid konvertering av pdf-dokument till text. Ser!:TextDevice class.

public enum TextFormattingMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Pure 0 Representera pdf-innehåll med lite formateringsrutiner.
Raw 1 Representera pdf-innehåll som det är, dvs utan formatering.
MemorySaving 2 Extraktion med minnesbesparing. Det är nästan samma som “Raw”-läge men fungerar något snabbare och använder mindre minne.

Se även