TextExtractionOptions

TextExtractionOptions class

Representerar textextraktionsalternativ

public sealed class TextExtractionOptions : TextOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextExtractionOptions(TextFormattingMode) Initierar ny instans avTextExtractionOptions objekt för det angivna textformateringsläget.

Egenskaper

namn Beskrivning
FormattingMode { get; set; } Får formateringsläge.
ScaleFactor { get; set; } Hämtar eller ställer in faktor som kommer att tillämpas för att skala teckensnittsstorlek under extrahering i rent läge. Inställning av mindre värde leder till fler blanksteg i den extraherade texten. Standardvärdet är 1 - ingen skalning; Inställning av värde till noll tillåter algoritmval skalning automatiskt.

Se även