TextFormattingOptions.LineSpacingMode

TextFormattingOptions.LineSpacingMode enumeration

Definierar radavstånd specifics

public enum LineSpacingMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
FontSize 0 Radavståndet är teckenstorlek
FullSize 1 Radavstånd är ett helt utrymme mellan descender och ascender

Se även