TextFormattingOptions.WordWrapMode

TextFormattingOptions.WordWrapMode enumeration

Definierar ordinpackningsstrategier

public enum WordWrapMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
NoWrap 0 Ingen lindning utförs
DiscretionaryHyphenation 1 Diskretionär avstavning utförs. Tillåter att bryta ord i mitten.
ByWords 2 Ordbrytning omsluter endast fullständiga ord. Om hela ordet inte kan radbrytas, försök att använda diskretionär avstavning
Undefined 3 WordWrapMode inte inställt. Radbrytningsstrategi för struktur på övre nivå (tabellcell, stycke etc.) kommer att användas.

Se även