TextFormattingOptions

TextFormattingOptions class

Representerar textformateringsalternativ

public sealed class TextFormattingOptions : TextOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextFormattingOptions() Initierar ny instans avTextFormattingOptions objekt med odefinierat radbrytningsläge.
TextFormattingOptions(WordWrapMode) Initierar ny instans avTextFormattingOptions objekt för det angivna radbrytningsläget.

Egenskaper

namn Beskrivning
FirstLineIndent { get; set; } Hämtar eller ställer in första radens indragsvärde.
HyphenSymbol { get; set; } Hämtar eller ställer in bindestreckssymbol som används i avstavningsprocessen.
LineSpacing { get; set; } Hämtar eller ställer in radavståndsläge. Standardvärdet är LineSpacingMode.FontSize
SubsequentLinesIndent { get; set; } Hämtar eller ställer in efterföljande raders indragsvärde.
WrapMode { get; set; } Hämtar eller ställer in radbrytningsläge. Standardvärdet är WordWrapMode.NoWrap

Se även